Oferta PARP dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw stwarza możliwości realizacji pomysłów biznesowych, od koncepcji po komercjalizację. Agencja na te cele dysponuje kwotą ponad 3,5 mld euro.

Aneta Zielińska-Sroka, Kierownik Informatorium PARP

Mikro lub mały przedsiębiorca może rozpocząć rozwój firmy dzięki środkom unijnym z programu Scaleup. PARP oferuje wsparcie doradcze oraz bezpośrednie środki finansowe na opracowanie czy rozwój produktu lub usługi wprowadzanych na rynek. Na ten zakres może pozyskać dotację nawet 250 tys. zł. Innym źródłem wsparcia dla firm, które chcą wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę jest instrument „Bony na innowacje dla MŚP”. Dzięki współpracy z jednostkami naukowymi, przedsiębiorstwa bez własnego zaplecza badawczego mogą stworzyć m.in. konkurencyjny produkt czy technologię. Każde MŚP może otrzymać do 340 tyś. zł dofinansowania. Nieco ponad milion złotych mogą uzyskać przedsiębiorcy MŚP, którzy skorzystają z usług akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu na doradztwo, szkolenia i pomoc w zakresie transferu wiedzy oraz koszty inwestycyjne na wdrożenie innowacji. Dzięki wsparciu z „Proinnowacyjnych usług IOB dla MŚP” nowy bądź ulepszony produkt trafi na rynek a proces faktycznie będzie wykorzystany. PARP wspiera też MŚP w ochronie własności przemysłowej. Taka ochrona pozwala w pełni zarządzać efektami własnej innowacyjności i czerpać z niej zyski. Można otrzymać do 500 tys. zł m. in. na zakup usług zawodowego pełnomocnika, opłat urzędowych niezbędnych do uzyskania np. patentu czy koszty ekspertyz, analiz, które dotyczą obszarów, na których przedsiębiorca zamierza uzyskać ochronę. Innowacyjny produkt nie pojawi się na rynku bez zaangażowania środków na inwestycje. Jest to taki etap rozwoju, gdzie firmy poszukują najwyższych kwot wsparcia. Agencja może zaoferować tu 3 źródła finansowania. Jednym z nich jest dotacja na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i uruchomienie produkcji. Dofinansowanie w ramach „Badań na rynek” skierowane do MŚP pozwala otrzymać do 20 mln zł wsparcia m.in. na zakup maszyn, urządzeń, budowę nowego zakładu czy koszty dodatkowych prac rozwojowych. Dodatkowy kapitał przedsiębiorcy mogą otrzymać poprzez pozyskanie zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym czyli emisję akcji lub obligacji. Dzięki środkom na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wejścia na GPW, New Connect, zagraniczne rynki regulowane, rynek obligacji Catalyst firmy mogą dokonać debiutu lub ponownej emisji. Wsparcie waha się od 60 do 800 tys. zł w zależności od rodzaju rynku, na który firma chce wejść.

Podobne posty