Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw wszystkich branż nie jest tylko chwilową modą ale dominującym trendem, wręcz koniecznością. Dzieje się tak dlatego, że użycie przez firmy narzędzi cyfrowych staje się wyznacznikiem ich zdolności do dostarczania produktów i świadczenia usług w sposób bardziej efektywny niż inne przedsiębiorstwa. Dane potwierdzają[1], że rozwój i zasobność Polski i Europy zależy od  wzmocnienia rynku cyfrowego, zapewniając przez to firmom możność konkurowania z zaawansowanymi technologicznie i działającymi na większa skalę firmami z rynków zagranicznych.

dr Aleksandra Musielak – Doktor nauk prawnych oraz ekspert Konfederacji Lewiatan ds. rynku cyfrowego i telekomunikacyjnego

Firmy wchodzące na ścieżkę „digitalową” mogą zyskać – czas, pieniądze – a przez to zbudować silną pozycję  i zdystansować konkurencję. Dlaczego cyfryzacja oznacza wygraną?

Rozwój przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach nieustannych zmian prawnych i gospodarczych oraz ciągłego wyścigu o klienta stanowi wyzwanie. By mu sprostać firmy stawiają na narzędzia cyfrowe, które sprawiają, że prowadzenie firmy staje się łatwiejsze, bardziej elastyczne. Takim efektywnym sposobem zarządzania jest migracja zasobów informatycznych do chmury (cloud computing). Rozwiązania chmurowe na rynku pozwalają trzymać zasoby firmy w dodatkowym miejscu z możliwością dostępu do danych z dowolnego urządzenia. Dzięki użyciu wspomnianych rozwiązań firmy łatwiej dopasowują się do nowych warunków rynkowych, oszczędzając przy tym na kosztach budowy nowej infrastruktury. Praktyka gospodarcza pokazuje, że firmy,  które zainwestowały w cloud computing, są w stanie w krótkim okresie dostosować się do zmieniających się warunków gospodarowania będąc zawsze w lepszej sytuacji od swoich konkurentów[2].

Przewagę konkurencyjną buduje się poprzez zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości, dopasowanych do ich potrzeb. Coraz częściej ten cel osiąga się przy współpracy z systemami, które charakteryzuje  szybkość przetwarzania danych na niespotykaną dotąd skalę i dokładność predykcji. Techniki uczenia maszynowego (machine learning), używane przez firmy, często lepiej niż człowiek radzą sobie z automatyczną nawigacją i sterowaniem, rozpoznawaniem głosu czy diagnozą medyczną. Z takim ,,dodatkowym” wsparciem firmy mogą pochwalić się wydajnością i niezawodnością decyzji nieporównywalną z konkurencją dokonującą analizy w sposób tradycyjny. Nie dziwią więc wyniki badania rynku potwierdzające, że ,,firmy aktywnie wdrażające AI osiągają znacznie wyższe marże zysków”[3].

Innym nowym rozwiązaniem, które zwiększa szybkość działania firm są smart kontrakty przechowywane w blockchainie. Zapewniają one automatyczne negocjacje umów, weryfikowanie ich spełnienia czy realizacje. Z powodzeniem sięga po nie np. branża ubezpieczeniowa. Brak konieczności uzgadniania umów między stronami, przyspieszenie rozliczeń transakcji czy automatyczna realizacja umów może poprawić wydajność działań ubezpieczycieli. Dzięki szybkim płatnościom po niższych kosztach i ominięciu zbędnych formalności firmy mogą oszczędzić czas i zwiększyć przewagę na rynku.

Kluczowym czynnikiem konkurencyjności jest umiejętność ograniczania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Cyfryzacja jest idealnym narzędziem by ten cel osiągnąć. Przykładem może być sektor bankowy, który pod wpływem silnej konkurencji ze strony firm FinTech przenosi podstawowe produkty, takie jak kredyty czy płatności, w przestrzeń cyfrową, a także otwiera się na nowe kanały łączności z odbiorami swych usług, zmniejszając przy tym liczbę stacjonarnych oddziałów obsługi.

Cyfryzacja rzutuje na szybkość, wiarygodność, elastyczności działania firm oraz ograniczenie kosztów działania; znacząco podnosi konkurencyjność. U podstaw komercyjnego sukcesu przedsiębiorstw leży skłonność do sięgania po rozwiązania cyfrowe.

[1]     Eliminacja barier występujących na rynku cyfrowym w Europie może przynieść unijnej gospodarce dodatkowych 415 miliardów Euro rocznie oraz setki tysięcy nowych miejsc pracy. Źródło: Dokument towarzyszący Komunikatowi Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów – Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy (SWD(2015) 100 final), 6.5.2015.

[2]    Raport „Cloud Computing. Wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski”, Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz, str. 9

[3]     „Rewolucja AI. Jak sztuczna inteligencja zmieni biznes w Polsce.” raport McKinsey & Company, 2017.

Podobne posty