Pojęcie „cyfrowa transformacja” zagościło na dobre w słowniku Bardzo Ważnych Zagadnień Biznesowych. Sprzyja temu styl życia Polaków, którzy mają przyzwoity dostęp do cyfrowych usług i chętnie z nich korzystają, zarówno w pracy jak i poza nią.

Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Trudno dziś kwestionować fakt, że mądrze wykorzystana technologia jest podstawą wielu sukcesów biznesowych, pomaga otworzyć drzwi na światowe salony biznesowe firmom, które w krótkim czasie stają się gwiazdami inwestorów i pożądanymi gośćmi na prestiżowych konferencjach biznesowych.

Powstaje pytanie – czy ze spektakularnych sukcesów cyfrowych liderów wynikają jakieś wzorce i dobre praktyki dla dojrzałych firm, które nie tylko chcą zyskać nowe impulsy rozwojowe. I nie chodzi jedynie o to aby wykorzystywać kanały online do sprzedaży i obsługi klientów. Pozycja cyfrowego czempiona wynika na ogół z systemowego, kompleksowego potraktowania cyfrowych usług i danych jako jednego z kluczowych zasobów firmy – jej cyfrowego kapitału i źródła przewagi.

Przewaga informacyjna

Co jest oczywistością dla obserwatorów rynku, ekspertów i dziennikarzy, nie zawsze musi nią być dla samych przedsiębiorców. Według raportu Eurostatu na 2016 rok (brakuje nowszych danych) jedynie 6 procent polskich firm sięga po zaawansowaną analitykę danych w swojej codziennej działalności. Stawia to polskie firmy w ogonie innowacyjności i cyfryzacji – gorzej pod tym względem jest jedynie na Cyprze[1].

W dzisiejszym świecie, w którym wiele naszych codziennych działań i interakcji odciska swój cyfrowy ślad, przewaga informacyjna budowana jest poprzez analitykę dużych zbiorów danych w poszukiwaniu informacji takich jak: Wzorce zachowań – klientów, pracowników, rynku itp., Anomalie – na przykład w przepływie towarów, Trendy – w zapotrzebowaniu lub zaopatrzeniu.

To zjawisko nosi nazwę „Big Data”, choć nie o „dużo danych” w nim chodzi. Analityka to jedynie część cyfrowego „łańcucha wartości” na który składa się pozyskiwanie danych, ich interpretacja w oparciu od doskonalone modele i reguły decyzyjne dotyczące klientów czy procesów firmy, oraz automatyzację działań podejmowanych w wyniku takich decyzji. Uzyskiwanie przewagi informacyjnej wymaga zrozumienia sprawne i skoordynowane działania w tych obszarach przekładają się na skuteczność i efektywność przedsiębiorstwa.

Przez ograniczenia do innowacji

Jedną z przyczyn dla których polskie firmy są tak niechętne do sięgania po narzędzia big data może być konieczność przebudowy całego przedsiębiorstwa, aby efektywnie wykorzystać możliwości jakie niesie ze sobą ten trend. Sięganie po narzędzia opierające się na analizowaniu ogromnych zbiorów danych to znacznie trudniejszy proces niż zakup nowej maszyny. Jednak to co znane i łatwe nie zawsze musi być opłacalne. Jednak to co fizyczne – towary, zapasy, pomieszczenia, środki trwałe – zaczyna tradycyjnym przedsiębiorcom nadmiernie ciążyć. Przyczyną jest rozwój stricte cyfrowych modeli biznesowych. Technologia pozwala dziś dotrzeć do klienta zanim dotrze on do sklepu lub portalu e-commerce, sprzedać towar, którego jeszcze nie wyprodukowaliśmy, wyprodukować tylko taki towar na który jest popyt, zamienić klienta w konsultanta pierwszej linii wsparcia produktów. Umożliwia też czerpanie zysków z kojarzenia popytu i podaży, bez ponoszenia kosztu procesów związanych z produkcją, logistyką czy posiadaniem kosztownych zasobów.

Inteligentna automatyzacja staje się dziś koniecznością również wobec sytuacji na rynku pracy w przemyśle i logistyce. Daje się zauważyć, że obok zrobotyzowanych linii produkcyjnych pojawiają się w fabrykach i magazynach mobilne roboty realizujące zadania w miejsce urządzeń kierowanych przez ludzi. Takie floty i „wirtualne brygady” automatów, wymagają nowych metod sterowania logistyką czy produkcją. Zastosowanie urządzeń wytwórczych zwanych „drukarkami 3D” przesuwa ciężar zadań w firmie produkcyjnej z wytwarzania na projektowanie.

Rozsądne kroki, ambitne cele

Cyfrowa transformacja to niełatwa podróż dla dojrzałych organizacji. W większości wypadków dotyka wszystkich istotnych elementów jakie składają się na przedsiębiorstwo – oferty, procesów, relacji z partnerami biznesowymi i kultury organizacyjnej. Nic dziwnego że wiele organizacji unika kompleksowego podejścia skupiając się na drobnych usprawnieniach, takich jak wdrożenie e-marketingu, wykorzystanie mediów społecznościowych, czy wdrożenie rozwiązań automatyzujących istniejące procesy i model działania.

Pragmatyzm i samoograniczenie często przynosi wartościowe owoce, nie jest to jednak droga dla firm które mają ambicje być liderami cyfrowej rewolucji. Ci muszą wymyślić się na nowo. Wówczas nawet ograniczone kroki dają szansę zbudowania synergii zmian, które wytworzą masę krytyczną niezbędną dla udanej transformacji.

[1]     https://www.spidersweb.pl/2017/11/polskie-firmy-big-data.html

Podobne posty