Nie ma wątpliwości, że każda firma musi zmierzyć się z wyzwaniami jakie stawia przed nimi transformacja cyfrowa. Firmy nie mogą ignorować zmian na rynku i w społeczeństwie  jakie powoduje rozwój cyfrowych technologii. Pytanie tylko jak sprawnie i skutecznie wdrożyć strategię cyfryzacji i stać się silnym graczem cyfrowego ekosystemu?

Katarzyna Nosalska – Ekspert w Projekcie Platforma Przemysłu Przyszłości

Nie wystarczy skoncentrować swoich działań na wprowadzaniu innowacji technologicznych, które przynoszą krótkotrwałą przewagę konkurencyjną. Koniecznym jest dokonanie zmian strategicznych i organizacyjnych w firmie oraz zmiana paradygmatów produkcyjnych i mentalnych ich liderów.

Osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju przedsiębiorstwa w procesie transformacji cyfrowej oraz uzyskiwanie wysokiej efektywności produkcji w ramach wdrożenia idei Przemysłu 4.0 możemy określić mianem dojrzałości cyfrowej. Dojrzałość cyfrowa jest pojęciem wielowymiarowym, wymagającym rozwoju w szerokim spektrum obszarów odnoszących się nie tylko do rozwoju zasobów technologicznych firmy, a raczej sposobów zarządzania, kultury organizacyjnej czy też zmiany postrzegania roli swojej firmy w sieciowym kreowaniu wartości. Organizacje dojrzałe cechuje między innymi umiejętność wprowadzania nowych modeli biznesowych, elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się trendów rynkowych i głęboka koncentracja na indywidualnych potrzebach klienta. Wraz z odpowiednim przygotowaniem strategii cyfryzacji oraz zastosowaniem technologii cyfrowych firmy mogą zwiększać swoją dojrzałość cyfrową i gotowość do osiągnięcia najwyższego rozwoju idei Przemysłu 4.0. Planując wdrażanie idei należy zawsze rozpatrywać ją w dwóch wymiarach – technologicznym i biznesowym.

Aby ułatwić polskim firmom produkcyjnym proces transformacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zainicjowało w ramach prac przygotowawczych Platformy Przemysłu Przyszłości, budowę narzędzia samooceny dojrzałości cyfrowej. Ma ono po pierwsze uświadomić firmom zakres zmian jakie powinni rozważyć w ramach budowy swoich strategii cyfryzacji oraz dokonać oceny swojej gotowości do wdrożenia Przemysłu 4.0. Jest to swojego rodzaju mapowanie zasobów i potrzeb firmy w celu osiągnięcia pełnych możliwości korzystania z rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej. Po uzyskaniu wstępnej diagnozy, firmy otrzymują szereg wskazówek w jakim obszarze powinni doskonalić swoje działania oraz przekierowanie do innych narzędzi i inicjatyw Platformy, z których mogą korzystać. Wykorzystanie narzędzia samooceny jest pierwszym krokiem na drodze do pełnej dojrzałości przedsiębiorstwa. Oczywiście model dojrzałości przyjęty do budowy tego narzędzia bazuje w szczególności na potrzebach polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które zostały rozpoznane w ramach pilotażowych badań w regionach oraz działalności reprezentantów Inkubatorów Przemysłu 4.0. W ramach przeprowadzonego przez Ministerstwo programu Inkubatorów, na trzech wiodących politechnikach przeszkolono ponad pięćdziesięciu liderów Przemysłu 4.0, którzy odbywają wiele spotkań z przedsiębiorcami, w celu poznania ich codziennych problemów, oczekiwań i barier jakie postrzegają na drodze do ucyfrowienia swoich zakładów produkcyjnych.

Podsumowując, działania przygotowawcze Platformy Przemysłu Przyszłości koncentrują się na stworzeniu programu wsparcia i narzędzi, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, na drodze ich transformacji cyfrowej. Głównym celem jest wsparcie w rozwoju i uświadomienie możliwości rozwiązań Przemysłu 4.0, które powodują wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w cyfrowym ekosystemie biznesowym czwartej rewolucji przemysłowej.

Podobne posty